FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA [NATURE PHOTOGRAPHY]

Zdjęcia przedstawiające przyrodę taką, jaką ją widzę i chcę pokazać. Tematyka jest szeroka i obejmuje krajobrazy, zwierzęta duże i małe, makrofografię, rośliny, impresje, itd.